Управління проектом розробки системи контролю ліцензійних та фальсифікованих ліків

Дата
2022
Автори
Кузів Тетяна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках кваліфікаційної роботи було проведено аналіз конкурентів та визначено, що на даний момент в країні немає системи, яка могла б перевіряти ліки на всіх ланцюгах поставки до споживача, проведено аналітичний аналіз, який дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони проєкту, а також можливості і загрози. Проведено інвестиційні дослідження та побудовано економічну модель проєкту, визначено економічну вигоду від інвестиційних вкладень. Розроблено ЖЦ проєкту, який складається з 8 основних фаз – Ініціація, планування, проведення закупівель, виконання, контроль, тестування, впровадження ПЗ, закриття проєкту. Побудовано WBS, яка складається з трьох основних компонентів – управління проєктом, розробки та завершення проєкту. Кожна з цих складових має свої етапи, які в свою чергу містять роботи, які необхідні для реалізації проєкту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Кузів Т. Управління проектом розробки системи контролю ліцензійних та фальсифікованих ліків : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Кузів Тетяна. – Київ, 2022. – 105 с.