Застосування теорії ігор для аналізу невирішених соціальних проблем

Дата
2022
Автори
Ткаченко Олексій Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі здійснюється застосування теорії ігор для аналізу невирішених соціальних проблем. Теорії ігор як теорії, за допомогою якої соціальні ситуацій аналізуються, в тому числі у вимірі пропонування їх учасникам оптимального вибору рішень, як ігри. Іграми є моделі окремих соціальних ситуацій, які є сукупністю правил, що їх описують і щодо дій гравців в яких є доведеними ряд закономірностей. У розділі І роботі наводиться опис базово необхідних положень теорії ігор для її застосування як теоретичного інструменту для практичних досліджень. Разом з тим у розділі І та частині розділу ІІІ наводиться опис ключових положень теорії раціонального вибору та теорії політичного реалізму як пов’язаних з теорією ігор теорій, що можна у комплексі з нею ефективно застосовувати для аналізу соціальних явищ. В ході мого дослідження було встановлено, що всі ці положення не були попередньо представлені як теоретичний комплекс в наукових роботах представників соціальних наук України. Жодне з досліджень представників теорій ігор, раціонального вибору та політичного реалізму, з опорою на які я здійснював наведення та застосування ключових положень вказаних теорій, не було перекладено українською. Тож, розділ І та частина розділу ІІІ з описом теорії політичного реалізму даної роботи є обґрунтовано першою в українських соціальних науках добіркою ключового необхідного для здійснення досліджень будь-яких соціальних явищ за застосування теорії ігор як теоретичного інструменту для цього.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Ткаченко О. А. Застосування теорії ігор для аналізу невирішених соціальних проблем : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Ткаченко Олексій Андрійович. - Київ, 2022. - 112 с.