Історія становлення та розвитку філологічних дисциплін в Імператорському університеті Св. Володимира (1834–1919 рр.)

Дата
2016
Автори
Дороніна Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації на основі комплексного аналізу архівних джерел всебічно досліджено історію становлення та розвитку філологічних дисциплін в Імператорському університеті Св. Володимира. У роботі вперше розглянуті етапи розвитку філологічних та суміжних дисциплін, надана їх характеристика та особливості. На прикладі кафедр класичної філології розкрита проблема кадрового забезпечення та відображено поступове залучення власних кадрів в університеті. Розглянуто викладання сучасних європейських мов, їх місце в отриманні гуманітарної освіти. Значну увагу приділено персоналіям тих філологів та лекторів сучасних європейських мов, які не отримали ґрунтовного вивчення у попередній літературі, їх життєвому шляху та професійній діяльності. Розглянута проблема створення кафедри порівняльної граматики індоєвропейських мов та діяльність кафедри історії всесвітньої літератури (історії західноєвропейських мов). Проаналізована робота викладачів кафедр слов’янської та російської філології. Розглянуті історичні умови створення відділення романо-германської філології, що суттєво вплинуло на зміст викладання та структуру історико- філологічного факультету. Розглянуто впровадження предметної системи на початку XX ст.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Дороніна Н. В. Історія становлення та розвитку філологічних дисциплін в Імператорському університеті Св. Володимира (1834–1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Дороніна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання