Нейромережний застосунок колоризації зображень

Дата
2023
Автори
Івахненко Ірина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній роботі було проведено аналітичний огляд літератури про колоризацію зображень. Досліджено існуючі інформаційні системи для цієї задачі. Сформульовано мету розробки нейромережного застосунку для колоризації зображень. Розроблено архітектуру застосунку та проведено функціональний аналіз системи за допомогою методології IDEF0. Описано використання згорткової нейронної мережі в застосунку. Вибрано необхідні інструментальні засоби для програмної реалізації та описано структуру програмного забезпечення. Надано керівництво користувача та проведено огляд процесу тестування застосунку. Ключові слова: нейромережа, колоризація зображень, архітектура, згорткова мережа.
In this graduation thesis, an analytical review of the literature was conducted to implement the colorization process. Existing information systems for this task were studied. The goal of developing a neural network application for image colorization was formulated. The architecture of the application is developed and a functional analysis of the system is carried out using the IDEF0 methodology. The use of a convolutional neural network in the application is described. The necessary tools for software implementation are selected and the software structure is described. The user manual is provided and the application testing process is reviewed. Keywords: neural network, image colorization, architecture, convolutional network.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Івахненко І. І. Нейромережний застосунок колоризації зображень : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Івахненко І. І. - Київ, 2023. - 57 с.