Адміністративно-правові засади охорони селекційних досягнень у рослинництві України

Дата
2016
Автори
Савіцька Вікторія Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правових засад охорони селекційних досягнень у рослинництві України. На основі сучасних методологічних підходів, доктринального аналізу теоретичних джерел адміністративно-правової науки, узагальнення нормотворчої та правозастосовної практики у сфері охорони селекційних досягнень у рослинництві України пропонуються нові або уточнюються визначення деяких адміністративно-правових категорій і понять. Указується на тісний зв’язок прав на сорти рослин та селекційних досягнень, вплив норм адміністративного законодавства в регулюванні відносин у сфері охорони селекційних досягнень у рослинництві. На підставі узагальнення норм національного та міжнародного законодавства, вивчення й аналізу практичного матеріалу системно і комплексно досліджуються теоретико-правові засади адміністративно правової охорони селекційних досягнень у рослинництві. Проведено історичний аналіз становлення та розвитку інституту управління, принципи, мета, завдання, функції і методи управління у сфері селекційних досягнень у рослинництві. Аналізується діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони прав на сорти рослин як об’єкта права інтелектуальної власності, вносяться пропозиції щодо удосконалення діяльності таких органів. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення законодавства та інших нормативно-правових актів щодо охорони майнових та немайнових прав селекціонерів та інших суб’єктів права інтелектуальної власності на сорти рослин. Ключові слова: адміністративно-правова охорона, сорт рослин, селекційні досягнення, рослинництво, органи управління, система суб’єктів, патент, адміністративна відповідальність, удосконалення законодавства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Савіцька В. В. Адміністративно-правові засади охорони селекційних досягнень у рослинництві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Савіцька Вікторія Валентинівна - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання