Екстрамітохондріальна ATP як регулятор концентрації йонів Ca та вмісту кардіоліпіну

Дата
2022
Автори
Загоруйко Анастасія Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі представлені результати дослідження механізмів, що забезпечують залежне від наявності АТР збільшення концентрації іонізованого Са у матриксі мітохондрій за відсутності екзогенно доданого Са2+. Показано, що ATP-індуковане підвищення концентрації йонів Са2+, супроводжувався посиленням витоку Са2+ з мітохондрій. Циклоспорин А (5 мкМ), рутенієвий червоний (10 мкМ) або олігоміцин (1 мкг/мл) не впливали ні на концентрацію Са2+ в матриксі, ні на вихід катіонів з мітохондрій. За допомогою проточної цитометрії та потенціал чутливого флуоресцентного зонда TMRM було показано, що мембрани мітохондрій були поляризовані під час інкубації як в Mg2+-, так і в Mg2+,ATP-середовищі. Все вищесказане свідчить про те, що пора тразиєнтної проникності мітохондрій (mPTP) не залучена до досліджуваних ефектів ATP. На сьогодні білкові регулятори обміну йонів Ca добре описані, в той же час, роль ліпідних регуляторів залишається вивченою недостатньо. У даних експериментах вміст кардіоліпіну (маркерного фосфоліпіду внутрішньої мембрани мітохондрій) було визначено двома методами: проточною цитометрією з кардіоліпінспецифічним флуоресцентним зондом (NAO) та тонкошаровою хроматографією. Показано, що вміст кардіоліпіну в мембранах мітохондрій знижувався при інкубації органел у Mg2+,ATP-середовищі порівняно з Mg2+-середовищем. Крім того, спостерігалося зниження вмісту фосфатидилхоліну та збільшення вмісту лізофосфатидилхоліну в мітохондріях під час інкубації в Mg2+,ATP-середовищі, що дозволяє зробити припущення про можливу участь ліпідної пори у впливі ATP на обмін Ca2+ в мітохондріях. Отримані результати підтверджують важливу роль екстрамітохондріальної ATP в регуляції концентрації йонів Ca та вмісту кардіоліпіну, та можуть бути використанні для подальшого дослідження мітохондріальних транспортерів Са2+ з перспективами їх використання в якості терапевтичних мішеней.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Загоруйко А. Г. Екстрамітохондріальна ATP як регулятор концентрації йонів Ca та вмісту кардіоліпіну : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Загоруйко Анастасія Григорівна. - Київ, 2022. - 49 с.