Лексико-стилістичні особливості роману Пауло Коельо «Відьма з Портобелло» та їх відтворення в українському перекладі

Дата
2023
Автори
Носенко Олександра Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході цього дослідження було проаналізовано специфіку художнього перекладу та характеристику основних лексико-стилістичних особливостей, що викликають складнощі при перекладі. Було також розглянуто запропоновані різними науковцями підходи щодо вирішення таких складнощів для адекватного відтворення літературного тексту іншою мовою. Окрім цього, було виявлено основні лексико-стилістичні особливості в оригінальному тексті роману П. Коельйо «Відьма з Портобелло» та українському перекладі. Аналіз прикладів дозволив визначити певні закономірності їх відтворення. Таким чином, специфіка художнього перекладу полягає не лише у передачі змісту першотвору, але і відтворенні його експресивності, образності, естетичної функції та лінгвістичної структури. Використання буквалізмів, тобто відтворення лише форми тексту оригіналу, а не його семантичної та стилістичної функцій, є невиправданим. У зв’язку з цим, перекладачі часто застосовують перекладацькі трансформації, тобто певні формальні зміни тексту, причиною яких є відмінності фонових знань та норм мови оригіналу та перекладу. Отже, роман П. Коельйо «Відьма з Портобелло» містить низку лексико-стилістичних особливостей, які сприяють посилення враження від його прочитання та глибшому розумінні сюжету. В українському перекладі ці особливості, як правило, відтворено досить влучно, за винятком деяких стилістичних та семантичних невідповідностей. Загалом текст перекладу можна вважати більш стилістично та лексично насиченим, ніж текст оригіналу.
A finalidade deste trabalho é identificar e descrever acterísticas lexicais e estilísticas no texto original e na tradução ucraniana do romance A Bruxa de Portobello, de P. Coelho, e determinar as regularidades da sua reprodução. A relevância e a novidade do tema escolhido devem-se à necessidade de um estudo mais pormenorizado das características lexicais e estilísticas de um texto literário e das formas da sua reprodução, bem como à falta de trabalhos científicos sobre tradução português-ucraniana. Uma caraterística gramatical notável do romance é a utilização frequente de perífrases verbais que exprimem vários aspectos e fases verbais. Na maior parte das vezes, o tradutor consegue reproduzi-las com sucesso com a ajuda de verbos ucranianos perfectivos ou imperfectivos; combinações de verbos que servem como predicados compostos numa frase; e com o uso de advérbios. Assim, o romance A Bruxa de Portobello, de P. Coelho, contém uma série de características lexicais e estilísticas que melhoram a impressão da leitura e aprofundam a compreensão do enredo. A tradução ucraniana reproduz geralmente estas características com bastante exatidão, com exceção de algumas inconsistências estilísticas e semânticas. Em geral, a tradução pode ser considerada mais rica a nível estilístico e lexical do que o texto original. Palavras-chave: características lexicais e estilísticas, tradução literária, metáfora, expressão idiomática, repetição lexical, perífrase verbal.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Носенко О. С. Лексико-стилістичні особливості роману Пауло Коельо «Відьма з Портобелло» та їх відтворення в українському перекладі : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Носенко Олександра Сергіївна. – Київ, 2023. – 63 с.