Способи відтворення граматичної та семантичної структури уособлення в перекладі з іспанської мови на українську (на матеріалі творів Х. Ортеги-І-Гасcета та їх перекладів)

Дата
2023
Автори
Кулібаба Олександра Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей відтворення семантичної та граматичної структури уособлення як стилістичного прийому у перекладі філософських публіцистичних творів іспанського філософа Хосе Ортеги-і-Гассета. Об’єктом дослідження є стилістичне уособлення як художній засіб у творах Хосе Ортеги-і-Гассета. Предмет дослідження складають способи відтворення граматичної та семантичної структури уособлення у творах «Бунт мас», «Безхребетна Іспанія», «До питання про фашизм» Хосе Ортеги-і-Гассета. Теоретичне значення роботи полягає в узагальненні різнопланових досліджень уособлення, виявленні особливостей його семантичної та граматичної структури, що можуть створити проблеми під час перекладу, і, крім того, послугувати об’єктом подальшого дослідження у літературознавстві та перекладознавстві. У ході дослідження було виявлено, що головні проблеми у відтворенні граматичної структури уособлення становлять невідповідність структур іспанського та українського речення для перекладу стертого уособлення, а також відтворення лексико-семантичної чи семантико-синтаксичної структури стилістичних уособлень (невідповідність роду уособлюваних денотатів в оригіналі та перекладі). Було розглянуто різні способи відтворення граматичної структури. В результаті застосованих у перекладі лексико-граматичних змін, було також виявлено появу уособлення у перекладі. Ключові слова : уособлення, граматична структура, семантична структура, персоніфікатор, уособлюваний денотат, перекладацькі трансформації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кулібаба О. Є. Способи відтворення граматичної та семантичної структури уособлення в перекладі з іспанської мови на українську (на матеріалі творів Х. Ортеги-І-Гасcета та їх перекладів) : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Кулібаба Олександра Євгеніївна. – Київ, 2023. – 59 с.