Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування СО2

Дата
2018
Автори
Мешкіні Фар Сеїд Реза
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена систематичному вивченню каталітичних та структурних особливостей двохкомпонентних масивних та нанесених на оксид алюмінію Ni-Fe каталізаторів, дослідженню впливу типу носія на їх активність у реакції метанування СО2 за атмосферного тиску. Отримано ефективні масивні каталізатори реакції метанування СО2 за атмосферного тиску. Встановлено концентраційні залежності активності отриманих масивних каталізаторів від складу металів активної фази. Досліджено активність Ni-Fe каталізаторів, нанесених на різні типи оксиду алюмінію, у реакції метанування СО2 за атмосферного тиску. Показано вплив носія на перебіг реакції гідрогенування та отримано ефективні нанесені каталізатори. Вивчено кінетичні особливості перебігу реакції метанування, що дозволило запропонувати механізм для Ni-Fe каталітичної системи. Виведено кінетичне рівняння, яке добре узгоджується з результатами проведених експериментів. Ключові слова: гетерогенний каталіз, каталітична активність, метанування CO2, Ni-Fe каталізатори, нанесені каталізатори, механізм метанування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Мешкіні Фар Сеід Реза. Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування СО2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 фізична хімія / Мешкіні Фар Сеїд Реза. - Київ, 2018. - 22 с.
Зібрання