Проблеми удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в процесі інтеграції України в Європейський дослідницький простір

Дата
2018
Автори
Булат Євгенія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні запропоновано розв’язання проблем удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в процесі інтеграції України в Європейський дослідницький простір і визначення способів забезпечення правової охорони окремих результатів інтелектуальної діяльності, які отримуються у науковій та технологічній сферах, що впливають на інноваційний розвиток. Проаналізовано, що Україна за рейтингуванням інноваційного розвитку країн Європи має статус "інноватор, що формується". При цьому значення зведеного індексу інновацій для України є вдвічі меншим за середнє по країнах Європейського Союзу. У зв’язку з цим підкреслено нагальну необхідність удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, яка є складовою інноваційної системи в цілому. З метою удосконалення правової охорони наукових відкриттів пропонується виявляти з прикладної частини матеріалів заявки їх охороноздатну частину, яка містить охороноздатні рішення, які підлягають патентуванню. Запропоновано авторське визначення бізнес-методу, під яким розуміється спосіб організації управління матеріальними і нематеріальними об’єктами, який має технічний і комерційний результат, є корисним, новим і спрямований на задоволення потреб суспільства. Запропоновано удосконалення механізму правової охорони раціоналізаторських пропозицій і бізнес-методів. Ключові слова: бізнес-метод, Європейський дослідницький простір, інтелектуальна власність, інновація, наукове відкриття, раціоналізаторська пропозиція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Булат Є. А. Проблеми удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в процесі інтеграції України в Європейський дослідницький простір : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Булат Євгенія Анатоліївна. - Київ, 2018. - 35 с.
Зібрання