Формування корпоративної системи управління проєктами промислового підприємства

Дата
2022
Автори
Скляренко Сергій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто теоретичне та практичне обґрунтування для формування корпоративної системи управління проєктами компанії. Проаналізовано, що ПП «КИЇВ-РЕСУРС» має низьку ймовірність несприятливих фінансових наслідків та високий рівень фінансової стійкості. ПП «КИЇВ-РЕСУРС» функціонує на основі багатьох масштабних проєктів, що зумовлюють ефективну реалізацію основних продуктів виробництва та підтримують масовість збуту продукції. Основним видом діяльності даного підприємства є торгівля виробами із бетону для будівництва. За 2019-2021 рр. відбулося скорочення поазників рентабельності ПП «КИЇВ-РЕСУРС» – це пов’язано із одночасним зростанням чистого прибутку, власного капіталу та активів підприємства. Виявлено, що для удосконалення корпоративного стандарту управління проєктами компанії ПП «КИЇВ-РЕСУРС» в умовах цифрової економіки необхідно використовувати такі методи, як динамічний аналіз, кількісну модель оцінки ризику та теорію нечітких множин. Завдяки використанню в ПП «КИЇВ-РЕСУРС» цифровізації інформаційних технологій зможемо сформувати ефективне інформаційне забезпечення потреб у компанії. Обгрунтовано, що для ПП «КИЇВ-РЕСУРС» важливим є покращення механізму збуту техніки, що напряму впливає на покращення фінансових результатів діяльності та відповідно позитивно впливає на розвиток підприємства. В зв’язку з цим пропонується відкриття інтернет-магазину, через який буде проводиться продаж виробів із бетону для будівництва. Так, результаті реалізації проєкту по відкриттю інтернет-магазину, термін окупності дорівнює майже 5 місяців – це є позитивною ситуацією для досліджуваного підприємства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
073 Менеджмент , 07 Управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Скляренко С. О. Формування корпоративної системи управління проєктами промислового підприємства : кваліфікаційна робота магістра : 073 Менеджмент / Скляренко Сергій Олександрович. - Київ, 2022. - 69 с.