Туристична політика Канади: механізми формування, реалізації та досвід для України

Дата
2023
Автори
Манзік Єва Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто туристичну політику Канади, ключовим компонентом у реалізації у реалізації туристичної політики Канади є Destination Canada, раніше відома як Канадська комісія з туризму - національний орган, що відповідає за просування Канади як бажаної туристичної дестинації та залучення міжнародних туристів. Реалізація туристичної політики Канади передбачає ефективну координацію між державними органами та тісну співпрацю з приватним сектором. Уряд надає підтримку через програми фінансування, розвиток інфраструктури, маркетингові ініціативи та дослідницьку діяльність. Застосовуючи стратегічний і цілісний підхід до розробки політики, Україна може використати потенціал своєї багатої культурної спадщини, природних ландшафтів та історичних пам'яток для залучення міжнародних туристів. Акцент Канади на практиках сталого туризму може слугувати керівним принципом для України. Надаючи пріоритет екологічному управлінню та збереженню культури, Україна може розвивати туристичні пропозиції, які є відповідальними, автентичними та шанобливими до своєї природної та культурної спадщини. Впровадження ініціатив сталого туризму, таких як екотуризм та туризм на базі громад, може не лише привабити свідомих мандрівників, але й забезпечити довгострокову життєздатність туристичного сектору. Туристична політика Канади є цінним прикладом для України. Вивчаючи механізми формування, реалізації та досвід Канади, Україна може розробити власну ефективну та сталу туристичну політику. Ключові слова : туристична політика, культурна спадщина, Канада, туристичні дестинації, екотуризм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Манзік Є. Ю. Туристична політика Канади: механізми формування, реалізації та досвід для України : кваліфікаційна робота бакалавра : 242 Туризм / Манзік Єва Юріївна. - Київ, 2023. - 61 с.