Криміналістичне забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду

Дата
2016
Автори
Лисенко Олена Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результатом проведеного дослідження є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення криміналістичного забезпечення встановлення місця перебування осіб, які переховуються від органів досудового розслідування і суду, обґрунтування шляхів та напрямів удосконалення такої діяльності. Зокрема: 1. Криміналістичним забезпеченням розшуку є розробка та впровадження в діяльність правоохоронних органів зі встановлення місця перебування осіб (підозрюваних, обвинувачених), яких оголошено в розшук, відповідних криміналістичних рекомендацій щодо інформаційно-довідкового забезпечення, тактики проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, спільних слідчих та оперативно-розшукових заходів, які спрямовані на встановлення необхідної інформації про особу, що переховується. 2. Наявні результати наукових досліджень проблем організації розшуку осіб, що переховуються від органів досудового розслідування та суду, у своїй сукупності, створюють умови для належної підготовки та перепідготовки кадрів для правоохоронних органів, вирішення низки практичних питань, які виникають у практиці розслідувань кримінальних правопорушень. Водночас залишається не вирішеним значний обсяг проблемних питань. Серед них: удосконалення інформаційно-довідкового, оперативно-розшукового та в цілому криміналістичного забезпечення розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду. 3. Оскільки значна питома вага осіб, що оголошені в розшук правоохоронними органами України, переховуються в країнах пострадянського простору, а існуючий механізм міждержавного розшуку не відповідає реаліям сьогодення і тому він потребує удосконалення через укладання двохсторонніх угод з окремими країнами про надання правової допомоги, в тому числі стосовно розшуку осіб, що переховуються на їх території. Такий порядок сприятиме напряму співпраці із правоохоронними органами окремих країн, усуне зайві ланцюги в обміні інформацією та низку політичних чинників. Ключові слова: розшук підозрюваного, обвинуваченого, інформаційно-довідкове забезпечення розшуку осіб, оперативно-розшукове забезпечення розшуку осіб, слідчі (розшукові) дії в механізмі розшуку осіб, негласні слідчі (розшукові) дії для розшуку осіб, криміналістичне забезпечення розшуку осіб.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Лисенко О. В. Криміналістичне забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Лисенко Олена Володимирівна. - Київ, 2016. - 284 с.
Зібрання