Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації

Дата
2016
Автори
Дзюба Катерина Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасному суспільстві ЗМІ виступають потужним інструментом мобілізації та інтеграції, інститутом формування громадянського суспільства та утвердження його основних засад і принципів існування. Розвиток інформаційного суспільства у більшості країн світу визнано одним з найважливіших національних пріоритетів. Процеси глобалізації та швидкий розвиток інформаційних технологій докорінно змінили парадигму людського спілкування, а налагодження міжкультурної комунікації стало одним з ключових завдань на шляху до побудови інформаційного суспільства. Процес комунікації може відбуватися незалежно від часових бар’єрів і технологічних особливостей поширення інформації. Так, обмін інформацією між автором тексту і читачем може здійснюватися навіть через сторіччя. У цьому випадку видання є носієм (каналом) інформації, а здійснення соціальної комунікації між іншими членами суспільства забезпечує її поширення на невизначену аудиторію і її трансформацію у масову. Засоби масової інформації, в тому числі і літературно-художні видання, сприяють визначенню людських світобуттєвих орієнтирів та створенню нових суспільно-духовних вимірів, зорієнтованих на перспективи культурної інтеграції України та інших країн світу. Літературно-художні видання у міжкультурному медіапросторі виступають інтерпретаторами культурних та суспільних процесів, що відбуваються в різних куточках нашої планети. Вони створюють базу для формування різних культурних утворень – континентальних, національних, регіональних, соціально-демографічних і т. п. Періодичні видання здебільшого характеризуються представленням літературних новинок, своєрідним критичним і досить глибоким аналізом подій, що відбуваються у літературному просторі, який відображає соціальні, культурні, духовні та інші потреби суспільства, що є актуальними у різних країнах світу. Ці видання виступають одним з чинників створення сучасної моделі міжкультурної комунікації. Ключові слова: літературно-художні журнали, міжкультурна комунікація, культура, концептуальна модель
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Дзюба К. А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. ком. : 27.00.04 теорія та історія журналістики / Дзюба Катерина Анатоліївна. - Київ, 2016. - 179 с.
Зібрання