Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ)

Дата
2017
Автори
Спиридонова Кіра Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено комплексному аналізу концептуальних та прикладних аспектів формування регіональної безпекової спільноти в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Розглянуто перспективи та особливості становлення на просторі ОБСЄ безпекової спільноти як політичного об’єднання, що має на меті унеможливлення вирішення суперечок немирними шляхами. Базуючись на конструктивістському підході до міжнародних відносин, зокрема, наголошуючи на особливій ролі цінностей та спільної ідентичності у формуванні спільнот, доведено наявність в рамках ОБСЄ окремих елементів, притаманних безпековим спільнотам на початковій стадії розвитку. Виділено етапи становлення безпекової спільноти на просторі від Ванкувера до Владивостока, яка починає зароджуватися в ОБСЄ разом із завершенням холодної війни та закріпленням пріоритету поширення демократії, ліберальних цінностей та верховенства права в Європі. Виявлено, що на сучасному етапі розвитку ОБСЄ ключовим фактором успішності подальших процесів формування безпекової спільноти на євроатлантичному та євразійському просторі є відновлення довіри між учасниками, яка була підірвана агресією Російської Федерації проти України у 2014 р. та подальшою кризою загальноєвропейської безпеки. Ключові слова: європейська безпека, спільнота безпеки, ОБСЄ, конструктивізм, кооперативна безпека, міжвимірність, соціалізація, інклюзивність, довіра, вирішення конфліктів, попередження конфліктів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Спиридонова К. О. Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Спиридонова Кіра Олександрівна - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання