Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації

Дата
2017
Автори
Нагорняк Яна Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі проведеного аналізу літературних джерел запропоновано комплексне науково-теоретичне обґрунтування впливу процесів регіоналізації на формування унікальних для кожного з міжнародних регіонів, як підсистем світового господарства, механізмів регулювання регіональних ринків природного газу, що полягає, головним чином, в особливостях геополітичної ситуації в регіоні, наявності/відсутності потужних інтеграційних міждержавних утворень, у ступені політичної ваги регіональних організацій економічної співпраці, у домінуванні того чи іншого способу транспортування природного газу, у географії розташування ресурсів і доступу до нього копаній-імпортерів з економічно розвинених країн регіону, в енергетичній політиці держав – учасниць регіональної торгівлі енергоносіями. Обґрунтовано необхідність форсованого формування дієвої державної політики у сфері видобутку нетрадиційного газу в Україні в контексті наявних і прогнозованих геополітичних, політичних, і соціально-економічних ризиків інтеграції вітчизняного ринку природного газу з європейським енергетичним простором. Удосконалено науково-теоретичний підхід дослідження функціонування регіональних ринків природного газу та механізмів їх регулювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Нагорняк Я. П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Нагорняк Яна Павлівна. - Київ, 2016. – 23 с.
Зібрання