Віруси бактерій родин Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae як потенційні складові протимікробних препаратів

Дата
2023
Автори
Корнієнко Наталія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню літичних властивостей специфічних вірусів бактерій (бактеріофагів) родин Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae. У дисертаційній роботі було проведено виділення та характеристику бактеріофагів, специфічних до поширених збудників бактеріозів, досліджені їх біологічні та генетичні властивості, розроблено схему взаємодії фагів з бактеріями в умовах in planta та досліджено вплив фагів на первинну ланку імунної відповіді рослин. Актуальність теми кваліфікаційної роботи зумовлена необхідністю пошуку та дослідження нових літичних бактеріофагів, специфічних до фітопатогенних бактерій-представників родин Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae, які є широко поширеними збудниками фітобактеріозів в Україні. Протимікробна дія фагів добре досліджена in vitro, проте існує велика прогалина в дослідженнях in planta, як в Україні, так і в світі. Проблематичним також є різноманіття методів дослідження ефективності бактеріофагів проти їх хазяїнів in planta, внаслідок чого результати порівняння результатів експериментів ускладнюється. Малодослідженим є вплив сумісного навантаження бактеріофага та бактерії на імунну відповідь рослин. У роботі застосовано класичні вірусологічні, мікробіологічні, сучасні молекулярно-генетичні методи дослідження і методи з галузі фізіології рослин, а саме: встановлення антибіотикорезистентності бактерій диско-дифузійним методом, біохімічна характеристика бактерій за допомогою селективних середовищ та наборів для біохімічної ідентифікації, виділення бактеріофагів методом збагачення, диференційне центрифугування, перевірка активності фагів методом подвійних агарових шарів та спот-тесту, визначення стійкості фагів до дії інактивуючих агентів (температури, pH), інокуляція Arabidopsis thaliana методами флад-інокуляції, інфільтрації, інокуляції в рідкому середовищі, електронна мікроскопія, спектрофотометрія, GUS- гістохімічний аналіз, секвенування бактеріофагів методом Ion Torrent, статистичні методи. Ключові слова: вірус, бактеріофаги, фітопатогенні бактерії, фітобактеріози, Pantoea agglomerans, Serratia marcescens, Pseudomonas syringae, філогенетичний аналіз, секвенування, антибактеріальна активність, патоген, електронна мікроскопія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Корнієнко Н. О. Віруси бактерій родин Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae як потенційні складові протимікробних препаратів : дис. ... д-ра філос. : 091 Біологія / Корнієнко Наталія Олегівна. - Київ, 2023. - 145 с.
Зібрання