Соціокультурні детермінанти релігійного життя Давнього Риму

Дата
2020
Автори
Рома Андріанна Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана робота є релігієзнавчим дослідженням соціокультурного контексту Давнього Риму як основного чинника тих процесів, які відбувались в релігійному житті, оскільки у вітчизняному релігієзнавстві розробка даної проблематики практично відсутня. Менталітет, як передумова і водночас одна з ключових репрезентацій культурного середовища народу чи нації, детермінує не лише світоглядну, але й релігійну картину. В той же час релігійний фактор впливає на смислове наповнення аксіологічної парадигми, яка є причиною тих ментальних особливостей традиції або культури, носієм якої є адепт релігії. Релігія, культура та суспільство – взаємопов’язані та взаємозалежні елементи, якісне вивчення яких уможливлюється лише в процесіїх комплексного аналізу. В даній роботі проведено аналітичний огляд дослідницької літератури; визначено характерні для римлян особливості приватного та громадського культу; проаналізовано римський календарно-обрядовий цикл як сферу, що репрезентує симбіоз акрального та політичного; описано значення, роль та функції інституту жрецтва у Давньому Римі; експліковано взаємозалежність культурного, релігійного, соціального та політичного чинників у давньоримському суспільстві; виявлено вплив римської ментальності на процеси релігійного життя; доведено автентичність римської релігії у світлі відчутних впливів інших релігійних традицій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Рома А. І. Соціокультурні детермінанти релігійного життя Давнього Риму : кваліфікаційна робота … магістра : 031 Релігієзнавство/ Рома Андріанна Ігорівна. - Київ, 2020. – 68 с.