Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878 – 1915 рр.)

Дата
2017
Автори
Прищепа Тетяна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено дослідження професійної підготовки болгарських кадрів у Російській імперії протягом 1878 – 1915 рр. Особливу увагу зосереджено на формуванні основних державних структур відновленої Болгарії, а також проаналізовано діяльність ТРУ. У дисертаційному дослідженні здійснено наукове завдання, котре полягає у ґрунтовному висвітлені особливостей, виявлені тенденцій та результатів процесу підготовки професійних кадрів для Болгарської держави у навчальних закладах Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Прищепа Т. М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878 – 1915 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 – всесвітня історія / Прищепа Тетяна Миколаївна. - Київ, 2017. - 222 с.
Зібрання