Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах

Дата
2017
Автори
Дибань Максим Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблематики порушень трудових прав працівників у сучасних умовах. У роботі проведено ретроспективний аналіз генези соціально-правового становища людини у сфері праці, визначено поняття та здійснено класифікацію порушень трудових прав працівників, виокремлено системно-функціональні причини порушень трудових прав працівників в Україні.Охарактеризовано окремі види порушень трудових прав працівників в Україні, зокрема досліджено практично-правові аспекти порушення трудових прав працівників в індивідуальних трудових правовідносинах, проблеми реалізації виробничої демократії в колективних трудових правовідносинах. Встановлено проблеми правового регулювання юридичної відповідальності роботодавців за порушення трудових прав працівників в України. Констатовано необхідність визначення чіткого правового порядку матеріальної відповідальності роботодавців та відшкодування моральної шкоди, заподіяної в трудових відносинах працівникам.З’ясовано особливості законодавчого забезпечення захисту трудових прав працівників у країнах Європейського Союзу. Проаналізовано тенденції реформування законодавства про працю в країнах Європейської спільноти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Дибань М. П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. – трудове право; право соціального забезпечення / Дибань Максим Петрович. – Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання