Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.

Дата
2017
Автори
Кириченко Юлія Тарасівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі вивчено та узагальнено історіографію проблеми походження українського народу. Автор розглянув основні тенденції накопичення та розвитку історичних знань про дослідження проблем етногенезу та націогенезу представниками різних історіографічних шкіл. У дисертації здійснено систематизацію всіх наявних концепцій, що стосуються становлення українців як етнокультурної спільноти та політичної нації. Проаналізовано вплив факторів суспільно-політичного характеру на дослідження поставленої проблеми, а також виділено ключові питання історіографічного дискурсу, що пов’язані з походженням українців як етносу та їх трансформації в націю. До історіографічного аналізу залучені основні публікації з проблеми, включаючи дослідження вчених дорадянського періоду, праці радянських, діаспорних та зарубіжних науковців. У дисертації акцент робиться на історіографічному аналізі наукових праць сучасних українських дослідників, опублікованих після проголошення державної незалежності України. Виділено коло проблем, що потребують подальшого вивчення, переосмислення та наукової інтерпретації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Кириченко Ю. Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 – етнологія / Кириченко Юлія Тарасівна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання