Вплив комплексоутворення в молекулярних бiнарних розчинах на дифузiю та iнфрачервонi спектри

dc.contributor.authorКуцик Андрій Михайлович
dc.date.accessioned2022-04-15T07:12:19Z
dc.date.available2022-04-15T07:12:19Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена дослідженню комплексоутворення у бінарних моле кулярних розчинах та його впливу на процеси взаємної дифузії. Використання спектроскопії інфрачервоного поглинання дозволяє отримати інформацію про процеси комплексоутворення у бінарних розчинах. Попередній аналіз спектрів було здійснено методами двовимірної кореляційної спектроскопії з метою виок ремлення ділянок, де суттєво проявляються ефекти міжмолекулярної взаємодії.Методи багатовимірного розділення кривих використовуються для отримання Дисертація присвячена дослідженню комплексоутворення у бінарних моле кулярних розчинах та його впливу на процеси взаємної дифузії. Використання спектроскопії інфрачервоного поглинання дозволяє отримати інформацію про процеси комплексоутворення у бінарних розчинах. Попередній аналіз спектрів було здійснено методами двовимірної кореляційної спектроскопії з метою виок ремлення ділянок, де суттєво проявляються ефекти міжмолекулярної взаємодії.Методи багатовимірного розділення кривих використовуються для отримання спектральних та концентраційний профілів компонент розчину. Модельна декомпозиція матриці спектральних даних дозволяє визначити додаткові характеристики досліджуваної системи, а саме константи рівноваги відповідних квазіхімічних реакцій. Для пояснення отриманих спектральних профілів додатково було розраховано методами квантової хімії структури молекулярних комплексів та їх спектри інфрачервоного поглинання. Врахування комплексоутворення дозволяє пояснити характер концентра ційної залежності коефіцієнта дифузії у бінарних розчинах. Використання конс тант рівноваги відповідних реакцій комплексоутворення у моделі нелінійної ди фузії дозволяє досягти кількісного опису експериментальних даних. В рамках за пропонованих підходів було експериментально та теоретично досліджено дина міку перемішування чистих речовин у вертикальній комірці.спектральних та концентраційний профілів компонент розчину. Модельна декомпозиція матриці спектральних даних дозволяє визначити додаткові характеристики досліджуваної системи, а саме константи рівноваги відповідних квазіхімічних реакцій. Для пояснення отриманих спектральних профілів додатково було розраховано методами квантової хімії структури молекулярних комплексів та їх спектри інфрачервоного поглинання.Врахування комплексоутворення дозволяє пояснити характер концентра ційної залежності коефіцієнта дифузії у бінарних розчинах. Використання конс тант рівноваги відповідних реакцій комплексоутворення у моделі нелінійної ди фузії дозволяє досягти кількісного опису експериментальних даних. В рамках за пропонованих підходів було експериментально та теоретично досліджено дина міку перемішування чистих речовин у вертикальній комірці.uk_UA
dc.identifier.citationКуцик А. М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : автореф. дис. ... канд.фіз.- мат. наук : 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика / Куцик Андрій Михайлович. – Київ, 2017. 23 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/524
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subject10 Природничі наукиuk_UA
dc.subject105 Прикладна фізика та наноматеріалиuk_UA
dc.titleВплив комплексоутворення в молекулярних бiнарних розчинах на дифузiю та iнфрачервонi спектриuk_UA
science.typeАвторефератиuk_UA
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
KUTSYK_aref.pdf
Розмір:
1.07 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
автореферат
Зібрання