Захист права працівників на оплату праці

Дата
2017
Автори
Фартушок Тарас Богданович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження присвячено теоретичним та правовим проблемам захисту прав працівників на оплату праці. У роботі визначено такі поняття як захист права працівника на оплату праці, механізм, форма, засіб та спосіб захисту прав працівника на оплату праці, самозахист права працівника на оплату праці тощо. Особлива увага приділяється дослідженню міжнародних стандартів у сфері захисту прав працівників на оплату праці та практики їх застосування Європейським судом з прав людини. Проаналізовано положення національного законодавства у сфері регулювання прав працівників на оплату праці, на підставі чого визначено основні його недоліки, а також тенденції та перспективи розвитку нормативно правового регулювання окремих аспектів захисту прав працівників на оплату праці. З метою подальшого вдосконалення національного законодавства і практики його застосування сформульовано пропозиції щодо необхідності внесення відповідних змін та доповнень у КЗпП України, проект Трудового кодексу України, а також в інші законодавчі акти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Фартушок Т. Б. Захист права працівників на оплату праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Фартушок Тарас Богданович. – Київ, 2017. – 21 с.
Зібрання