Система розпізнавання та перекладу жестової мови

Дата
2023
Автори
Корнієнко Денис Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз жестів української мови глухонімих, сучасних алгоритмів побудови нейромереж розпізнавання образів та протоколи встановлення відеозв’язку. Розглянуті сучасні додатки для спілкування. Розроблено програмне забезпечення для розпізнавання літер абетки дактиля та додаток-месенджер для телекомунікації. Ключові слова: розпізнавання жестів, дактиль, месенджер, відеозв’язок.
The final qualification work analyzes the gestures of the Ukrainian language of the deaf and dumb, modern algorithms for building pattern recognition neural networks, and protocols for establishing video communication. Modern applications for communication are considered. Software for recognizing the letters of the dactyl alphabet and a messenger application for telecommunications have been developed. Keywords: gesture recognition, dactyl, messenger, video communication.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Корнієнко Д. О. Система розпізнавання та перекладу жестової мови : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Корнієнко Д. О. - Київ, 2023. - 67 с.