Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки

Дата
2022
Автори
Лупеха Владислав Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі магістра застосований комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Визначальними для розкриття сутності та структури інституційних змін в економіці стали інституційний, еволюційний, історико- генетичний, індуктивно-дедуктивний, холістичний, міждисциплінарний методи дослідження. Для визначення концептуально-методологічних засад дослідження інституційних змін економіки у науково-дослідних програмах традиційного та нового інституціоналізму застосовано методи аналізу та синтезу. Також були застосовані порівняльний аналіз для виявлення особливостей та відмінностей різних механізмів інституційних змін; метод узагальнення для встановлення загальних властивостей та ознак інституційних змін; метод синтезу для розкриття структури інституційних змін в економіці; єдність історичного та логічного методів для структурування послідовності виникнення та розвитку інституційних змін; системний метод для виявлення основних напрямів оптимізації інституційних змін у трансформаційній економіці України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Лупеха В. М. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Лупеха Владислав Миколайович. - Київ, 2022. - 66 с.