Розвиток страхового посередництва в Україні

Дата
2022
Автори
Бондарчук Дарина Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто економічний зміст, взаємозв’язок та значення з точки зору різних джерел понять «страхове посредництво» та «страховий посередник». За рахунок виділення компонентів суті, змісту та результатів явища сформульовано авторські визначення даних категорій. Розкрито ключові етапи розвитку страхового посередництва в Україні і їх зв’язок з історичними змінами в державі. Виокремлено категорії прямих (страхові агенти та брокери) і непрямих посередників (актуарії, андерайтери, сюрвеєри, спеціалісти з оцінки майна, диспашери, аджастери, аварійні комісари). Проаналізовано ролі прямих та непрямих страхових посередників на ринку фінансових послуг. Визначено, що діяльність страхових посередників характеризується широким діапазоном функцій, починаючи від оцінки і контролю ризиків страхового портфелю на рівні окремої страхової угоди, продажів окремих полісів до формування страхової культури населення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Бондарчук Д.Л. Розвиток страхового посередництва в Україні : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Бондарчук Дарина Леонідівна. - Київ, 2022. - 70 с.