Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект

Дата
2016
Автори
Гаджиєв Віталій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню здобутків теоретико-ігрової семантики та прагматики з точки зору їхнього прикладного аспекту. Обґрунтовано, що успіх поєднання теорії ігор і логіки обумовлений принциповою схожістю їхніх методологічних чинників. У зв’язку з цим вони розглядаються, по-перше, у широкому розумінні, як версії загальної теорії раціональності: логіка прагне до розробки теорії раціональних міркувань, а теорія ігор – теорії раціональної поведінки на підставі певних стратегій. По друге, у вузькому розумінні, - як царини загальної теорії міркування: мета логіки – розробити таку теорію, спираючись на відношення виводимості або логічного слідування; мета теорії ігор – описати стратегічні способи міркування, на яких базується раціональна поведінка.Виявлені передумови створення сучасного теоретико-ігрового підходу в логіці. На традиційному етапі - це концепції діалектичного силогізму Аристотеля та середньовічного диспуту з приписами; на сучасному – концепція мовних ігор Л. Вітгенштайна, діаграматична логіка Ч.-С. Пірса; діалогічні логіки П. Лоренцена – К. Лоренца та ігри на моделях Еренфойхта Фрессе. Проведено порівняльний аналіз та класифікацію ігор в теоретико-ігровій семантиці та прагматиці. Виявлено їхні суттєві характеристики, які впливають на прикладні можливості тих логічних теорій, в яких вони моделюються. Продемонстрована можливість застосування сучасного теоретико ігрового інструментарію для дослідження філософської проблематики щодо поняття соціального контракту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Гаджиєв В. В. Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 – логіка / Гаджиєв Віталій Володимирович. - Київ, 2016. 20 с.
Зібрання