Англомовні запозичення у сфері інформаційних технологій. Адаптація запозичень

Дата
2023
Автори
Петрина Катерина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження виявлено запозичення з англійської мови у сучасній українській мові, визначено структурно-семантичні особливості запозичень, виявлено особливості вживання англомовних запозичень в українському мовленні у сфері ІТ, здійснено аналіз особливостей перекладу англійських запозичень українською мовою у сфері ІТ. Комп'ютерна термінологія представляє новий рівень лексики, який широко використовується в суспільстві. Для успішного перекладу комп'ютерної термінології важливо, щоб перекладач глибоко розумів значення цих термінів. Цього можна досягти, вивчаючи унікальні особливості утворення слів у комп'ютерній термінології, пов'язані з морфологією. Морфологічний аспект комп'ютерної термінології включає в себе суфіксальне, словозмінне, флексійне, вимовне утворення слів. Комп'ютерні терміни можна класифікувати за логіко-семантичною структурою на об'єкти, процеси, величини, символи та властивості, кожна з яких має свої специфічні особливості в морфології. Особливе місце в лінгвістичній термінології займає комп’ютерна термінологія в англійській мові. Для неї характерне широке використання запозичень і розмовної лексики. Зараз більшість діяльності людей швидко переходить до електронного формату, що має вплив на соціальну та мовну сфери. У цьому контексті англійська мова стає досить важливою, оскільки вона є основною мовою для всього сучасного сектору ІТ. Інші мови використовують запозичення з англійської або виходять з англійських стандартів при створенні власної мовної термінології.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Петрина К. Англомовні запозичення у сфері інформаційних технологій. Адаптація запозичень : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Петрина Катерина. – Київ, 2023. – 42 с.