Тенденції розвитку сучасного парламентаризму: порівняльний аспект

Дата
2023
Автори
Аліксійчук Олександр Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає у визначенні й аналізі тенденцій розвитку сучасного європейського та українського парламентаризму у порівняльному аспекті та розробленні перспективних напрямів і практичних рекомендацій з їх використання, зокрема в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України. Визначено тенденції розвитку сучасного європейського (розвиток нормативно-правової бази, яка системно імплементується у законодавства держав-учасниць ЄС і Європи; системне застосування процедури спільного прийняття рішень, консультативної процедури і процедури згоди) та українського (модернізація чинного законодавства відповідно до вимог європейського політичного і правового простору; оновлення структури партійно-політичної системи, що ґрунтується на засадах еволюції виборчої системи та національній спрямованості політичних партій; підвищення парламентської ефективності) парламентаризму, які виступають стратегічними орієнтирами для підвищення парламентської ефективності, що визначається критеріями якості правлячої еліти, характером переходу до демократичного політичного устрою, розвитком громадянського суспільства, структурними змінами в органах публічної влади, особливостями регіонів. Розроблено технології: інформаційно-аналітичного оцінювання парламентської ефективності на засадах методу DEA (Data Envelopment Analysis) – методу аналізу розвитку даних, який ґрунтується на використанні непараметричного показника продуктивності діяльності представницького органу влади як одного з дієвих інструментів реалізації публічної політики в регіоні; порівняльного аналізу форм державного устрою і правління та моделей парламентаризму й парламентської демократії в Україні, державах-учасницях ЄС та Європи. Ключові слова: Верховна Рада України, влада, демократія, держава, народні депутати, парламентаризм, конституціоналізм, український парламентаризм, парламент, політика, політичні інститути, політична система, міжпарламентська взаємодія, представницька демократія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Аліксійчук О. В. Тенденції розвитку сучасного парламентаризму: порівняльний аспект : дис. ... д-ра філос. : 052 Політологія / Аліксійчук Олександр Васильович. - Київ, 2023. - 289 с.
Зібрання