Синтез і дослідження розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних

Дата
2011
Автори
Безуглий Микола Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена синтезу та дослідженню впливу архітектури макромолекул розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних на їх внутрішньомолекулярну структуру та поведінку в розчині. Одержано зіркоподібні кополімери декстран-поліакриламід (Д-ПАА) з декстрановим ядром та різною кількістю прищеплених ПАА-ланцюгів. Вивчено особливості ініціювання процесу радикальної кополімеризації з використанням іонів Се(IV). Зразки ідентифіковано та досліджено методами 1Н ЯМР спектроскопії, віскозиметрії, гель-проникної хроматографії в поєднанні зі світорозсіюванням та рефрактометрією. Підтверджено теоретичні передбачення про те, що розгалужені полімерні системи є більш компактними у порівнянні з їх лінійними аналогами. Встановлено, що внутрішньомолекулярна структура кополімерів Д-ПАА залежить від відстані між ПАА-щепленнями, а також від їх конформації. Показано, що розгалужені кополімери Д-ПАА є перспективними функціональними матеріалами нового покоління з керованою внутрішньомолекулярною структурою, які можуть знайти застосування як флокулянти та матриці для одержання нанокаталітичних систем. Ключові слова: розгалужені полімери, кополімери декстран-поліакриламід, компактність розгалужених макромолекул, аніонні похідні, флокуляція, нанохімія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Безуглий М. Ю. Синтез і дослідження розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 аналітична хімія / Безуглий Микола Юрійович. - Київ, 2011. - 21 с.
Зібрання