Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про працю

Дата
2017
Автори
Кузьменко Володимир Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо удосконалення юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю. Ознаками юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю є наступні: встановлення відповідальності законом й забезпечення засобами державного примусу; встановлення з метою ефективної реалізації принципів правосуддя в державі; застосування на підставі відповідного порушення норм законодавства про працю; вияв у різноманітних специфічних формах, більшість з яких є характерними виключно для даного виду відповідальності (догана, звільнення, пониження в посаді чи в чині тощо); двохаспектний характер участі держави у відповідних правовідносинах: з однієї сторони держава здійснює свій вплив шляхом прийняття законодавства про працю, з іншої – вона фактично постає у ролі роботодавця в зазначених відносинах, оскільки суддя під час здійснення своїх трудових функцій виступає від імені держави; відсутність конкретних складів правопорушень у повному обсязі в законодавстві про працю. Ключові слова: юридична відповідальність, суддя, трудове законодавство, дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність, законодавство про працю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кузьменко В. В. Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про працю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Кузьменко Володимир Володимирович - Київ, 2017. - 192 с.:
Зібрання