Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930 років (С.Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М.Ірчан)

Дата
2017
Автори
Стежко Олена Орестівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено дослідження інтерпретаційних моделей концепції минулого в українській драматургії 1920–30-х років, досліджено драматичні твори Спиридона Черкасенка, Людмили Старицької-Черняхівської, Івана Микитенка, Мирослава Ірчана, а також окремі агітаційні п’єси, створені в першій третині ХХ століття. У ході виконання дисертаційних досліджень обґрунтовано концептуальні засади формування інтерпретаційних моделей минулого в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть; простежено етапи становлення концепції минулого в літературному дискурсі доби Розстріляного Відродження; висвітлено трансформацію уявлень про національну історію та візію української минувшини в літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть; визначено типові ознаки концепції українського минулого в драматургії 1920–30-х років, окреслено її витоки та принципи функціонування; вивчено специфіку втілення концепції національно-міфологічної концепції минулого в драматургії Спиридона Черкасенка та Людмили Старицької-Черняхівської; з’ясовано особливості втілення ідеологічно-риторичної концепції минулого в драматичних творах Мирослава Ірчана та Івана Микитенка; проаналізовано домінантні мотиви змалювання історичних подій минулих епох у творчій практиці Спиридона Черкасенка, Людмили Старицької-Черняхівської, Мирослава Ірчана, Івана Микитенка; висвітлено шляхи становлення агітаційної п’єси як особливого жанрового різновиду в драматургії 1920–30-х років; узагальнено концепції минулого в українській драматургії 1920–30-х років. Ключові слова: концепція минулого, драма, п’єса-агітка, темпоритм, топос, локус, персонаж, жанр, жанрова модифікація, українська драматургія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Стежко О.О. Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930 років (С.Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М.Ірчан) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 – українська література / Стежко Олена Орестівна. - Київ, 2017. - 169 с.
Зібрання