Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація

Дата
2017
Автори
Война Марина Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене психоаналітичній інтерпретації авангардної прози сучасної китайської письменниці Цань Сюе крізь призму класичного, аналітичного, гуманістичного психоаналізу та, почасти, провідних положень феміністичної критики. Окреслено основні етапи становлення психоаналізу у Китаї, рівень та якість залучення вчення у літературну творчість. Розглянуто джерела формування, розвитку та становлення авангардизму в китайській літературі, виявлено провідні риси напрямку та особливості їх репрезентації в індивідуальній творчості Цань Сюе. Досліджено ключові прийоми організації художньої дійсності, за допомогою яких відбувається взаємодія свідомого і несвідомого у структурі особистості, як-от через оніричний хронотоп стани божевілля і неврозів, архетипно-символічну образність тощо. У роботі визначено ряд архетипних образів-символів, які дають змогу по новому розглянути низку оповідань Цань Сюе – з одного боку, як проекцію її психобіографії, а з іншого, як синтез художнього втілення низки архетипів у притаманній Цань Сюе образно-символічній системі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Война М. О. Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 – література зарубіжних країн / Война Марина Олексіївна. - Київ, 2017. – 19 с.
Зібрання