Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами «Полного собрания законов Российской империи»

Дата
2016
Автори
Ніколайчук Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена матеріалам «Полного собрания законов Российской империи» з історії участі Гетьманщини у російсько-турецьких війнах останьої чверті XVII – XVIII ст. З’ясовано ступінь розробки теми в історіографії та проаналізовано джерельну базу дослідження. Систематизовано та проаналізовано законодавчі матеріали, що розкривають участь українських збройних сил у війнах між Російською та Османською імперіями, роль Гетьманщини у постачанні російській армії продовольства, фуражу, коней, залучення українського населення до будівництва оборонних ліній. Розглянуто документи, що стосуються розташування на теренах Гетьманщини російських гарнізонних та польових військ. Розкрито особливості використання матеріалів «Полного собрания законов Российской империи» у дослідженнях з історії російсько-турецьких війн.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Ніколайчук О. С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами «Полного собрания законов Российской империи» : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с.
Зібрання