Розвиток міжнародних готельних мереж: досвід для України

Дата
2021
Автори
Дудченко Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні теоретико-методологічних основ дослідження готельних мереж у готельній індустрії та рекомендацій щодо розвитку вітчизняного ринку готельних послуг з урахуванням впливу глобалізації та транснаціоналізації. Вперше визначено частку національних готельних мереж на ринку послуг гостинності, їх поширення, готельний фонд, розроблено карту захоплення ринку вітчизняними готельними мережами, наглядно зображено територіальну експансію, що дає можливість визначити залежність розміщення від соціально-економічних, демографічних та політичних факторів
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Дудченко Н. О. Розвиток міжнародних готельних мереж: досвід для України : кваліфікаційна робота бакалавра : 242 Туризм / Дудченко Наталія Олександрівна. - Київ, 2021. - 85 с.