Відтворення англомовної образної фразеології: еволюція перекладацьких принципів

Дата
2016
Автори
Мовчан Богдан Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження присвячено вивченню основних напрямків, за якими відбувалася еволюція принципів відтворення образної фразеології в українських перекладах англомовної прози в ХІХ – ХХІ ст. Проведено окреме зіставлення елементів і шарів комплексного фразеологічного значення в текстах мови-джерела та їх перекладах цільовою мовою. Виокремлено й проаналізовано з погляду перекладу такі компоненти й параметри, які дозволяють схарактеризувати переклад фразеології: 1) предметно-логічне значення; 2) власне фразеологічна форма, яка зумовлює рівень фразеологічної насиченості; 3) особливості дистрибуції ФО в тексті; 4) належність до певного функціонального стилю або соціолекту; 5) мовні регістри та рівень експресивності; 6) компонент алюзії; 7) етнокультурний колорит; 8) особливості відтворення авторської фразеології; 9) особливості відтворення модифікованих або залучених до гри слів фразеологізмів. Вибір методів перекладу та їх еволюція відбувається під впливом таких чинників: 1) розвиток цільової мови, її лексичних та стилістичних засобів; 2) стан міжмовної та міжкультурної комунікацій; 3) вивчення вихідних текстів, наявність попередніх множинних перекладів; 4) розвиток теоретичних і методологічних засад перекладу; 5) розвиток лексикографії як у традиційній, так і в електронній формах; 6) вивчення фразеології в суміжних до перекладознавства науках. Окрім того, на рішення, які приймає перекладач, впливають жанрові, лексичні та стилістичні особливості вихідного тексту, готовність цільової аудиторії їх сприймати, а також прагматичні аспекти перекладу. Виокремлено три основні етапи в еволюції принципів відтворення образної фразеології: 1) поява перших прозових перекладів з англійської наприкінці ХІХ століття; 2) ХХ століття до здобуття Україною незалежності; 3) сучасний етап (1990–2010-ті роки).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мовчан Б. В. Відтворення англомовної образної фразеології: еволюція перекладацьких принципів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Мовчан Богдан Володимирович. - Київ, - 242 с.
Зібрання