Проблематика дослідження домашнього насильства щодо жінок крізь призму соціальної пам’яті: на основі експертних інтерв'ю

Дата
2021
Автори
Цапок Адріана Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проблема домашнього насильства щодо жінок є однією важливих соціаль-них проблем. Зростання її актуальності пов’язано із пандемією COVID-19 та тен-денцією до зростання числа звернень щодо ситуацій домашнього насильства. Об-меження та наслідки, зумовлені пандемією, ще раз закцентували нашу як дослід-ників-соціологів увагу на проблемі, необхідності регулярного моніторингу та проведенні досліджень із застосуванням нових підходів. У першому розділі магі-стерської роботи здійснюється огляд вже наявних досліджень щодо проблеми в Україні та розглядаються теоретичні передумови використання концепту соціа-льної пам’яті як ймовірного фактору впливу на наявність практик домашнього насилля щодо жінок. Другий розділ присвячено методологічним особливостям експертних інтерв’ю в емпіричній соціології. В останньому розділі представлені результати емпіричного дослідження, котре включає в себе онлайн-опитування на етапі пілотажу, а також результати глибинних інтерв’ю з експертами, метою яких був аналіз експертних думок щодо домашнього насильства щодо жінок в Україні, з урахуванням ймовірного впливу соціальної пам’яті на досліджуване явище.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Цапок А. О. Проблематика дослідження домашнього насильства щодо жінок крізь призму соціальної пам’яті: на основі експертних інтерв'ю : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Цапок Адріана Олександрівна. - Київ, 2021. - 132 с.