Відображення суперечностей індивідуалізації соціальних практик в сучасних соціологічних теоріях

Дата
2015
Автори
Черних Геннадій Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено з’ясуванню особливостей відображення суперечностей індивідуалізації соціальних практик в сучасній теоретичній соціології та здійсненню теоретико-методологічного обґрунтування пізнавального потенціалу концепту «індивідуалізація соціальних практик».Визначено теоретичний та методологічний статус концепту «індивідуалізація соціальних практик» в понятійно-категоріальному апараті сучасної теоретичної соціології. Здійснено обґрунтування основних суперечностей індивідуалізації соціальних практик на основі дослідження некласичних та сучасних соціологічних теорії, об’єктивістських та суб’єктивістських парадигм соціологічного аналізу. Запропоновано узагальнену теоретичну інтерпретацію концепту «індивідуалізація соціальних практик».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Черних Г. А. Відображення суперечностей індивідуалізації соціальних практик в сучасних соціологічних теоріях : автореф. дис. ...канд. соціол. наук : 22. 00. 01 – теорія та історія соціології / Черних Геннадій Андрійович. - Київ, 2015. - 21 с.
Зібрання