Англійський історіографічний роман помежів'я ХХ–ХХІ ст.: генеза та жанрові модифікації

Дата
2016
Автори
Бойніцька Ольга Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Історіографічний роман – це новий жанр, який формується у світовій літературі протягом останніх десятиліть ХХ століття й фокусується на дослідженні епістемологічного, онтологічного й методологічного аспектів історії та історіографії. Національна своєрідність англійського історіографічного роману в цілому зумовлюється низкою значних перетворень, що відбулися в історії і культурі Великої Британії ХХ століття. Англійській історіографічний роман пов'язаний зі своїм попередником – історичним романом, однак, відрізняється від загальновідомого жанру настільки, що з'являється необхідність говорити про утворення принципово нової форми. Самобутність історіографічного роману виявляє себе через низку специфічних взаємозумовлених рис. На відміну від класичного історичного роману, який був формою літератури, історіографічний роман претендує на те, щоб називатися не тільки формою літератури, а й формою історіографії. Якщо історичний роман тримався в площині художньої прози і не перетинав межі наукового дискурсу, історіографічний роман порушує простір історичної науки. Ця особливість є результатом не стільки трансформацій у літературному процесі 2-ї пол. ХХ ст., скільки значних змін у розумінні основних концепцій історії й історіографії цього ж періоду, який подекуди визначають як "постісторичний". Проблематизація та деконструкція самої історії, текстуалізація історичних фактів, подій та персоналій, скептичне переосмислення понять "історична реальність" та "історична правда" уможливили перетворення фікціональної історії на одну з форм історіографії, зберігши при цьому її літературно-художній вимір. Обґрунтовуючи концепт історіографічного роману, ми наголошуємо на двосторонньому взаємовпливі: не тільки історія втручається в літературу, а й література у різних формах, в т.ч. й у формі історіографічного роману вливається в історіографію, утворюючи єдиний спільний простір, який, користуючись метафорою Ґрема Свіфта можна назвати "Waterland". Ключові слова: історіографічний роман, жанр, історичний дискурс, англійський історичний роман, постмодернізм, фактуальне, фікціональне, пам'ять, традиція, історія, історична перспектива, політика історіографії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Бойніцька О. С. Англійський історіографічний роман помежів'я ХХ–ХХІ ст.: генеза та жанрові модифікації : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 література зарубіжних країн / Бойніцька Ольга Сергіївна. - Київ, 2016. - 417 с.
Зібрання