Синтез конденсованих 1,2,4-тіадіазепінів та 1,2-тіазепінів на основі алкілсульфонамідів

Дата
2023
Автори
Гись Василь Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено нові препаративні методи синтезу бензо- та гетероконденсованих 1,2-тіазепін-5(4H)-он 3,3-діоксидів, досліджено їх хімічні властивості, та отримані їх N-незаміщені аналоги. Розроблено метод отримання похідних 5-аміно-1,2,4-тіадіазепін 3,3-діоксидів на основі конденсації сульфа-Торпа відповідних ціаносульфонамідів. Продемонстровано можливість їх використання для отримання кетонів, аліфатичних амінів та піридинів. Розроблені препаративні нові та ефективні методи синтезу 1,2-дигідробензо[d][1,2]тіазепін-5(4H)-он 3,3-діоксидів, 1,2-дигідрогетеро[d][1,2]тіазепін-5(4H)-он 3,3-діоксидів, 2-метил-1,2-дигідропіроло[1,2-d][1,2,4]тіадіазепін-5(4H)-он 3,3-діоксидів, 5-аміно-2-метил-1,2-дигідропіроло[1,2-d][1,2,4]тіадіазепін 3,3-діоксидів, 5-гідрокси-2-метил-1,2,4,5-тетрагідропіроло[1,2-d][1,2,4]тіадіазепін 3,3-діоксидів. Проведено функціоналізацію отриманих сполук. Ключові слова: гетероцикли; сульфонаміди, сультами; сульфа-Дікмана; сульфа-Торпа; альдольно-кротонова конденсація; циклізація; алкілювання; тіазепіни; бензоконденсовані; тіадіазепіни; β-кетосульфонамідний фрагмент; енаміни; іміни; спирти; алкени; піридин; піразол; піримідин; ізоксазол; тіофен; ізотіазол; фуран.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Гись В. Ю. Синтез конденсованих 1,2,4-тіадіазепінів та 1,2-тіазепінів на основі алкілсульфонамідів : дис. ... д-ра філос. : 102 Хімія / Гись Василь Юрійович. - Київ, 2023. - 222 с.
Зібрання