Формування та реалізація конкурентної стратегії в підприємництві

Дата
2022
Автори
Коваль Діана Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню процесу формування та реалізації конкурентної стратегії для підприємства, що займається дистрибуційною діяльністю. Проаналізовано основні підходи до формулювання визначення термінології за темою, а також надано власне визначення поняття «конкурентна стратегія». Окреслено підходи до формування етапів запровадження конкурентної стратегії в підприємстві. Запропоновано власний перелік основних етапів реалізації стратегічних рішень. Охарактеризовано ключові принципи формування конкурентної стратегії. Проаналізовано вплив діючої конкурентної стратегії на діяльність обраного підприємства. Досліджено стан конкурентного середовища підприємства. Висунуті зміни у виборі конкурентної стратегії з подальшим об ґрунтуванням запропонованих нововведень.
Ключові слова: стратегія, конкуренція, конкурентна стратегія, конкурентоспроможність, дистрибуторська діяльність, продовольчі товари, збут.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 076 Підприємництво та торгівля
Бібліографічний опис
Коваль Д. С. Формування та реалізація конкурентної стратегії в підприємництві : кваліфікаційна магістерська робота : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Коваль Діана Сергіївна. - Київ, 2022. - 71, [1] с.