Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі

Дата
2017
Автори
Москальчук Марина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні на основі загальних ідей гуманізму досліджено ідеї трьох дослідників: Пола Куртца, Сьоржа Московичі та Ентоні Флю. Встановлено, що основи світського гуманізму були закладені П. Куртцом, ідеї якого були розвинуті його послідовниками – С. Московичі та Е. Флю. Здійснено реконструкцію їх теоретико-філософської спадщини під кутом зору уточнення та розширення дослідницької програми світського гуманізму. Встановлено, що на основі творчої спадщини П. Куртца, сучасний світський гуманізм – це насамперед новітній погляд на світ, який спирається на сучасні наукові досягнення, скептичну складову й етичні принципи, завдяки яким виникає нове вчення – євпраксофія. Розкрито соціально-філософську сутність понять «маса» й «людина маси» та їхні соціально-гуманістичні інтенції в контексті розвитку соціально-психологічних ідей С. Московичі. Висвітлено основні філософсько-антропологічні аспекти прав і свобод людини та природу людського буття у філософських поглядах Е. Флю. Встановлено, що природа істинного знання виходить із людської раціональності та відчуттів, а справжня свобода волі людини міститься у її внутрішній природі. Встановлено, що ідеї П. Куртца, С. Московичі та Е. Флю мають не лише теоретичний характер, а й можуть застосовуватись на практиці та стати корисними для постановки та вирішення актуальних проблем сучасної вітчизняної філософсько-антропологічної науки. Ключові слова: світський гуманізм, євпраксофія, акт-дукція, скептицизм, маса, вождь, істинне знання, критицизм, расизм, відкритий розум, свобода та права людини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Москальчук М. М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 філософська антропологія, філософія культури / Москальчук Марина Миколаївна. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання