Особливості пострадянського демократичного транзиту Грузії

Дата
2020
Автори
Рудюк Дмитро Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є аналіз демократичного транзиту в Грузії. У ході виконання роботи досліджено теоретично-методологічні основи демократичного транзиту; проаналізовано формування політичних інститутів Грузії; розкрито модель демократичної трансформації пострадянської Грузії. Методами дослідження є історичний, інституціональний, структурно-функціональний та порівняльний метод. В комплексі вони дали змогу розглянути трансформацію режиму як історично детермінований компонент еволюції політичних систем. Застосовуючи системний підхід, розглянуто політичний режим як складний, багаторівневий, цілісний феномен із безліччю внутрішніх зв’язків і зовнішніх чинників функціонування. Завдяки принципу цілісності політичний режим розглядається як інституційна єдність. У межах неоінституційного підходу актори стратегії та ресурси трансформацій визначаються як відносно постійні елементи політичних режимів. Динаміка кризи задається впливами зовнішнього середовища, взаємодіями акторів з приводу публічної влади. Застосовність цього підходу до вивчення перехідних суспільств пов’язана з тим, що він дає змогу поєднати статичні та динамічні моделі політичного процесу. Завдяки застосуванню біхевіористського методу проаналізовано мотиви поведінки правлячої еліти й акторів громадянського суспільства, мобілізаційні можливості структур.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Рудюк Д. В. Особливості пострадянського демократичного транзиту Грузії : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Рудюк Дмитро Володимирович. - Київ, 2020. - 98 с.