Техніка у філософсько-антропологічній перспективі

Дата
2021
Автори
Опря Поліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даному дослідженні показано стосунок техніки до людської природи на підставі філософсько-антропологічного аналізу людської свідомості з періоду другої технічної революції до сьогодення, ролі релігії і сучасного культурного життя. Окреслено ключові моменти зв’язку між технікою і культурою в філософсько-антропологічній перспективі. Виявлено особливості технічної революції. Окреслено загальний стан філософського дискурсу щодо техніки. Показано особливості залежності людської свідомості від технологічного прогресу. Одна зі сфер людського життя, на яку вплинули технології, - це людська свідомість. Особливо це подіяло на те, що стосується пізнання, самовідчуття, сприйняття і пам'яті людей. Сучасні технології включають в себе безліч аспектів, таких як засоби масової інформації та інші форми комунікаційних технологій. На зорі людської цивілізації люди спілкувалися за допомогою слів або жестів. В даний час винайдено безліч форм комунікації, підтримуваних технологіями. Все це вплинуло на структуру свідомості людей у всіх суспільствах. Цифрова культура створює для людини відчуття дому, космосу, в якому можна жити і, можливо, контролювати все більш фрагментовані життя, якими живуть багато людей. Техніка пропонує нам світ порядку і логіки. Одне з головних завдань філософії техніки сьогодні - це нове формування суб'єкта, який функціонує в новій технічній реальності. А також дослідження таких компонентів як: природу, техніку, діяльність суб'єкта- творця, суб'єкта-носія і споживача різних міждисциплінарних, в тому числі і технічних знань. Саме тому, технології вимагають контролю, точніше навіть не самі технології, а смислові системи які в них закладаються. Адже, технології заходять на територію буття людини де ставить питання вже не про саму сутність технологій, а також ставить питання взаємодії людини і генної інженерії, штучного інтелекту і надалі самоідентифікації і автентичності індивіда.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Опря П. Техніка у філософсько-антропологічній перспективі : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Опря Поліна. - Київ, 2021. – 50 с.