Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання)

Дата
2018
Автори
Белемець Наталія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено комплексне наукове дослідження теоретичних та практичних питань, пов’язаних із уточненням обсягу та рангу критичних таксонів роду Spiraea L. природної флори України. Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше, за майже 200 років з часу опису, віднайдено популяцію Spiraea pikoviensis Besser, яка вважалася втраченою. Вперше проведено анатомічні, паліноморфологічні, молекулярно-генетичні, біохімічні дослідження видів роду Spiraea природної флори України. Запропоновано нову номенклатурну комбінацію в ранзі ряду (Series Mediae (Pojark.) Belemetz, comb. etstat. nov., nom. provis.). Складено повні описи для характеристики видів, дихотомічні ключі для їх визначення та конспект роду для флори України. Здійснено еколого-ценотичну характеристику популяцій рідкісних таксонів Spiraea media subsp. polonica (Błocki) Dostál і S. pikoviensis (дослідження проведені у їх locus classicus) і запропоновано заходи щодо охорони і репатріації S. pikoviensis. Доповнено колекцію рослин роду Spiraea у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Белемець Н. М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України (таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання) : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 - ботаніка / Белемець Наталія Михайлівна. - Київ, 2018. - 217 с.
Зібрання