Програмне забезпечення сервісу працевлаштування соціальної мережі

Дата
2023
Автори
Сизько Микола
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом розробки є сервіс працевлаштування соціальної мережі. . Метою кваліфікаційної роботи є розробка сервісу соціальної мережі для роботи з такими сутностями, як користувацькі профілі та публікації. Інструментами створення програмного продукту було обрано мову програмування Java 17, Spring Framework. База даних PostgreSQL. Сервісно-орієнтована архітектура. Також у проєкті використовуються наступні засоби та технології: Docker, Swagger, Postman, RSQL. Результати роботи: було досліджено існуючі соціальні мережі, розглянуто статистику соціальних мереж за популярністю, розроблено вимоги та змодельовано поведінку сервісу, досліджено сучасні архітектурні шаблони програмного забезпечення, обрано мову програмування Java, Spring Framework, створено сервіс працевлаштування соціальної мережі, реалізовано створення нових користувачів з персональною інформацією і аватаром, створення публікацій, пошук з фільтром. Дана робота може бути використана для створення нового програмного забезпечення зі зручним та ефективним інтерфейсом користувачів, що допоможе їм знайти потрібне місце працевлаштування, яке відповідає їхнім потребам та кваліфікації. Зважаючи на тенденції швидкого розвитку соціальних мереж з’являтимуться потреби у створенні сервісів з новими, важливими для користувачів функціями, тому розпочаті у кваліфікаційній роботі дослідження варто продовжувати. Ключові слова: СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА, СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНА АРХІТЕКТУРА, JAVA, SPRING FRAMEWORK, БАЗА ДАНИХ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СУБД POSTGRESQL, АРХІТЕКТУРА, АЛГОРИТМ, RSQL, DOCKER, SWAGGER, POSTMAN.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Сизько М. Програмне забезпечення сервісу працевлаштування соціальної мережі : кваліфікаційна робота ... магістра : 122 Комп’ютерні науки / Микола Сизько. - Київ, 2023. - 60 с.