Правове регулювання узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності

Дата
2017
Автори
Худенко Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Для досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження були поставлені такі задачі: розкрити правову природу узгоджених дій суб’єктів господарювання, визначити поняття, ознаки; з’ясувати антиконкурентні ризики розпоряджання правами інтелектуальної власності; виявити історичні особливості зародження та розвитку конкурентно-правового регулювання щодо використання прав інтелектуальної власності; розробити вимоги щодо групового винятку на узгоджені дії суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності; класифікувати узгоджені дії суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності; визначити умови допустимості обмежень в узгоджених діях суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності; встановити правові критерії визначення допустимості обмежень в узгоджених діях суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності; внести пропозиції по вдосконаленню правового регулювання узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності задля вирішення існуючих проблем та подолання законодавчих прогалин з урахуванням зарубіжного досвіду. Наукова новизна отриманих результатів визначається метою та предметом дослідження. Вперше в науці господарського права здійснено комплексне та системне дослідження правового регулювання узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності та обмежень, які в них застосовуються.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Худенко О. О. Правове регулювання узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право / Худенко Олександр Олександрович. – Київ, 2017. – 192 с.
Зібрання