Особливості перекладу діалектизмів у корейському художньому дискурсі (на матеріалі українського та англійського перекладів роману Хвана Соґьона «Парідеґі»)

Дата
2023
Автори
Шевченко Інна Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у визначенні особливостей відтворення діалектизмів у українському та англійському перекладах на матеріалі роману Хван Соґьону «Парідеґі» та його перекладів. У рамках дослідження було наведено докладний лінгвістичний опис лексичних, граматичних, фонетичних та морфологічних особливостей північно-східного діалекту корейської мови, що лежить в межах провінції Хамґьон, КНДР. Досліджено думки різних вітчизняних та закордонних мовознавців і перекладознавців щодо мотивів введення та функціонування говору та говірок, як вияву загальнонаціональної мови, у белетристиці. Було визначено на прикладі двох перекладів як стратегії нейтралізації та лексикалізації у взаємозв’язку з перекладацькими трансформаціями видозмінюють сприйняття художнього твору реципієнтом. Територіальна колоритність тексту не критично постраждала, але завдяки підбору літературних та розмовних еквівалентів не було спотворено мовостиль твору. За підсумками дослідження, головний висновок полягає в тому, що переклад діалектизмів завжди буде нести за собою втрати, оскільки дві різні мови, навіть попри можливу схожість у граматиці чи лексиці, уявляють одну і ту ж реальність у різних площинах, за правилами, установленими їхнім світоглядом. Особливо втрати помітні при порівнянні мовостилю ОТ та ЦТ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Шевченко І. Ю. Особливості перекладу діалектизмів у корейському художньому дискурсі (на матеріалі українського та англійського перекладів роману Хвана Соґьона «Парідеґі») : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035.066 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська) / Шевченко Інна Юріївна. – Київ, 2023. – 62 с.