Облік нематеріальних активів і аналіз ефективності їх використання на підприємстві

Дата
2022
Автори
Цилюрик Маргарита Едуардівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є узагальнення та поглиблення теоретичних і методичних положень обліку НМА та аналізу ефективності їх використання на підприємстві,а також розробка пропозицій щодо їх удосконалення на основі законодавчо-нормативного забезпечення в Україні. Складна сутність поняття НМА зумовлює вже протягом багатьох років ряд суперечностей між вченими щодо трактування даного поняття. Саме тому доцільно уніфікувати наукові підходи щодо сутності НМА. З огляду на теорію інтелектуального капіталу, відповідно до якої НМА є його частиною,запропоновано власне визначення даного поняття. Зокрема, НМА – це всі інтелектуальні ресурси, якими володіє підприємство і які можуть бути ідентифіковані внаслідок одержання майнових чи немайнових прав інтелектуальної власності, котрі знаходяться під контролем підприємства, внаслідок здійснення ним у минулому господарської діяльності та від використання яких підприємство очікує отримати майбутні економічні вигоди та збільшити свій інноваційний потенціал.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Цилюрик М. Е. Облік нематеріальних активів і аналіз ефективності їх використання на підприємстві : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Цилюрик Маргарита Едуардівна. - Київ, 2022. - 101 с.