Визначення віршового розміру українського тексту

Дата
2022
Автори
Стус Олег Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час виконання дипломної роботи було визначено теоретичні аспекти процесу визначення віршового розміру. Було встановлено, шо є п'ять основних віршових розмірів – ям, хорей, дактиль, анапест, амфібрахій. Встановлено певні схожості та відмінності між ними, визначення кожного з них, наведені приклади україномовних текстів для кожного розміру. Схожості між собою мають ямб та хорей – це двоскладові віршові розміри. Однак дактиль, амфібрахій та анапест є трискладовими розмірами. Також встановлена актуальність визначення задачі віршового розміру в українській мові. Було розглянуто алгоритм роботи визначення віршового розміру, опис процесів за допомогою діаграм, а саме – діагарма декомпозиції, діаграма основного процесу та алгоритм програми. Алгоритм розглядає не тільки односкладні але й багатоскладні слова, визначає по різному у них кількість стоп. Також у роботі розглядалася сама програма, де розписано кожен рядок коду, визначено кількість методів які є у програмному коді, знайдено відповідності між прикладами з інтернету та роботою коду над віршовими строфами та рядками.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Стус О. А. Визначення віршового розміру українського тексту : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Стус Олег Андрійович. - Київ, 2022. – 61 с.